Žádost osoby žijící mimo území České republiky o výplatu českého důchodu poukazem na účet

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Tato příloha je určena pro žadatele o důchod, kteří žádají o přiznání důchodu i od jiného státu než je česká republika a takto přiznaný důchod má být poukazován na účet vedený bankou v české republice.

Formulář umožnuje elektronické podání

Zdroj

Formulář vydává Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit