Žádost osoby žijící mimo území České republiky o výplatu českého důchodu poukazem na účet

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Tato příloha je určena pro žadatele o důchod, kteří žádají o přiznání důchodu i od jiného státu než je česká republika a takto přiznaný důchod má být poukazován na účet vedený bankou v české republice.

Formulář umožnuje elektronické podání

Starší vzor

Žádost osoby žijící mimo území České republiky o výplatu českého důchodu poukazem na účet


Změny oproti předchozímu vzoru:
Přibyl údaj B - o nezaopatřených dětech.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Vzor formuláře v PDF