Žádost o zrušení registrace skupiny/Žádost o vystoupení člena

Vzor 7

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Správce daně zruší registraci skupiny k 31. prosinci běžného kalendářního roku, pokud skupina podá žádost o zrušení registrace nejpozději do 31. října běžného kalendářního roku. Pokud žádost skupina podá po 31. říjnu běžného kalendářního roku, zruší správce daně registraci skupiny k 31. prosinci následujícího kalendářního roku. Správce daně zruší členství osoby ve skupině k 31. prosinci běžného kalendářního roku, pokud skupina podá žádost o vystoupení člena ze skupiny nejpozději do 31. října běžného kalendářního roku. Pokud žádost skupina podá po 31. říjnu běžného kalendářního roku, zruší správce daně členství osoby ve skupině k 31. prosinci následujícího kalendářního roku. Žádost o vystoupení člena ze skupiny, který přistoupil do skupiny může skupina podat nejdříve po uplynutí jednoho roku od data, kdy se stal členem skupiny. Správce daně je oprávněn zrušit registraci skupiny k 31. prosinci kalendářního roku, pokud skupina neplní své povinnosti vyplývající z tohoto zákona. Správce daně zruší registraci plátce ke dni předcházejícímu dni vzniku jeho členství ve skupině.

Starší vzor

Žádost o zrušení registrace skupiny/Žádost o vystoupení člena


Změny oproti předchozímu vzoru:
Změny v celém formuláři.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Finanční správa Vzor formuláře v PDF