Žádost o zřízení datové schránky právnické osoby

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Datovou schránku zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra. Pomocí datové schránky můžete posílat a přijímat úřední dokumenty v elektronické podobě (datové zprávy) orgánům veřejné moci. Tento způsob komunikace vynahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě. Pokud si tedy založíte datovou schránku, bude se Vám většina korespondence od orgánů veřejné moci doručovat elektronicky.

Starší vzor

Žádost o zřízení datové schránky právnické osoby


Změny oproti předchozímu vzoru:
Ve formuláři ubyly osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby. Adresa sídla - vypadla část obce.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo vnitra (MVČR) Vzor formuláře v PDF