Žádost o vystavení průkazu pojištěnce

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Tímto formulářem lze korespondenčně požádat příslušnou pobočku ZPŠ o zaslání nového Evropského průkazu zdravotního pojištění (přiložte k žádosti původní průkaz) nebo o duplikát ztraceného průkazu pojištěnce. Průkazy jsou zasílány doporučeně.

Zdroj

Formulář vydává Zaměstnanecká pojišťovna škoda (ZPŠ)

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit