Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Formulář použije osoba požadující vyřazení vozidla z registru silničních vozidel.

Starší vzor

Žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel


Změny oproti předchozímu vzoru:
Formulář byl podstatně změněn.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo dopravy

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit