Žádost o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Po uplynutí podpůrčí doby se nemocenské vyplácí na základě žádosti pojištěnce po dobu stanovenou v rozhodnutí orgánu nemocenského pojištění podle vyjádření lékaře orgánu nemocenského pojištění, který vyplácí nemocenské, pokud lze očekávat, že pojištěnec v krátké době, nejdéle však v době 350 kalendářních dnů od uplynutí podpůrčí doby, nabude pracovní schopnost, a to i k jiné než dosavadní pojištěné činnosti.

Formulář umožnuje elektronické podání

Starší vzor

Žádost o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby


Změny oproti předchozímu vzoru:
Nová podoba formuláře.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Vzor formuláře v PDF