Žádost o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Po uplynutí podpůrčí doby se nemocenské vyplácí na základě žádosti pojištěnce po dobu stanovenou v rozhodnutí orgánu nemocenského pojištění podle vyjádření lékaře orgánu nemocenského pojištění, který vyplácí nemocenské, pokud lze očekávat, že pojištěnec v krátké době, nejdéle však v době 350 kalendářních dnů od uplynutí podpůrčí doby, nabude pracovní schopnost, a to i k jiné než dosavadní pojištěné činnosti.

Zdroj

Formulář vydává Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)