Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území podle ustanovení § 86 ve spojení s § 81 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 5 a § 13b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Starší vzor

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území


Změny oproti předchozímu vzoru:
V záhlaví formuláře přibylo V územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, změna v části A v bodě V., změny v části B a C a přibyl celý bod D.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Vzor formuláře v PDF