Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

Chcete ušetřit 50% času při vyplňování formulářů?

Ano, chci o tom vědět víc

Informace o formuláři

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu podle ustanovení § 86 ve spojení s § 83 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 7 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Starší vzor

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu


Změny oproti předchozímu vzoru:
Minimální změny.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)