Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků podle ustanovení § 86 ve spojení s § 82 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 6 a § 13b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Starší vzor

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků


Změny oproti předchozímu vzoru:
Přibyly údeje - v územním řízení - ve zjednodušeném územním řízení V části B a C přibyl údaj - posuzování souladu s ÚPD. Jinak jen textové změny.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit