Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků podle ustanovení § 86 ve spojení s § 82 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 6 a § 13b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Starší vzor

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků


Změny oproti předchozímu vzoru:
Přibyly údeje - v územním řízení - ve zjednodušeném územním řízení V části B a C přibyl údaj - posuzování souladu s ÚPD. Jinak jen textové změny.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Vzor formuláře v PDF