Žádost o vydání průkazu příjemce - fyzické osoby a fyzické osoby podnikající

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Adresát zmocňuje konkrétní osoby k tomu, že mohou přijímat poštovní zásilky a poukázky, které budou zaslány pro adresáta.

Starší vzor

Žádost o vydání průkazu zmocněnce - fyzické osoby a fyzické osoby podnikající


Změny oproti předchozímu vzoru:
minimální změny

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Česká pošta (ČP)

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit