Žádost o vydání osvědčení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství před orgánem církve

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Formulář použijí např. snoubenci k získání osvědčení pro platné uzavření manželství před orgánem církve.

Zdroj

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit