Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty pro zahraniční osobu povinnou k dani

Vzor 2

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Žádost musí být podána na tiskopise v jednom z úředních jazyků Evropských společenství. Tiskopis však musí být vyplněn v jazyce nebo některém z jazyků státu, který má vrátit daň. Žádost musí být vyplněna tiskacími písmeny a předložena do 30. června roku následujícího po tom, k němuž se žádost vztahuje, příslušnému orgánu státu, jemuž je žádost určena.

Starší vzor

Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty pro osobu povinnou k dani neusazenou v tuzemsku


Změny oproti předchozímu vzoru:
V bodě 6 přibyl údaj "Daňové evidenční číslo (DEČ) v případě, že je žadatel registrován k zvláštnímu režimu jednoho správního místa" a "Výše požadovaného vrácení daně vztahující se k MOSS". V bodě 9 písm. b) se změnil text. Tabulka v bodě 10 se člení na více sloupců.

Porovnání s předchozím vzorem | Porovnání pokynů

Zdroj

Formulář vydává Finanční správa Vzor formuláře v PDF