Žádost o uznání odborné kvalifikace nebo odborné kvalifikace a jiné způsobilosti

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Formulář slouží příslušnému úřadu práce jako žádost o uznání odborné kvalifikace nebo odborné kvalifikace a jiné způsobilosti.

Starší vzor

Žádost o uznání odborné kvalifikace nebo odborné kvalifikace a jiné způsobilosti


Změny oproti předchozímu vzoru:
Ve formuláři přibyl v bodě A. - průkaz totožnosti a doklad potvrzující právní postavení, a v bodě C. - doklad o zaplacení správního poplatku, plná moc pro osobu zastupující žadatele.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Vzor formuláře v PDF