Žádost o uznání odborné kvalifikace nebo odborné kvalifikace a jiné způsobilosti

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Formulář slouží příslušnému úřadu práce jako žádost o uznání odborné kvalifikace nebo odborné kvalifikace a jiné způsobilosti.

Starší vzor

Žádost o uznání odborné kvalifikace nebo odborné kvalifikace a jiné způsobilosti


Změny oproti předchozímu vzoru:
Ve formuláři vypuštěn údaj „průkaz totožnosti“.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit