Žádost o uspokojení mzdových nároků

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Tento formulář slouží jako žádost o uspokojení splatných mzdových nároků nevyplacených zaměstnanci zaměstnavatelem, který je v platební neschopnosti.

Starší vzor

Žádost o uspokojení mzdových nároků


Změny oproti předchozímu vzoru:
V bodě A. přibyl Email, v bodě C. ubylo Rodné číslo, v bodě D. přibyla Náhrada mzdy za pracovní neschopnost a v bodě F. ubyl Variabilní symbol a Konstantní symbol.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit