Žádost o úřední dozor nad zničením vrácených tabákových nálepek / Soupis tabákových nálepek

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Žádost o úřední dozor nad zničením vrácených tabákových nálepek podle ustanovení § 122a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZSpD").

Zdroj

Formulář vydává Celní správa

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit