Žádost o určení použitelných právních předpisů pro zaměstnance

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Tiskopisem žádá zaměstnanec společně se svým zaměstnavatelem o určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení v souladu s evropskými koordinačními nařízeními a mezinárodními smlouvami o sociálním zabezpečení, které Česká republika uzavřela.

Formulář umožnuje elektronické podání

Starší vzor

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení


Změny oproti předchozímu vzoru:
Ve formuláři přibyl celý bod M., N. a Q.

Porovnání s předchozím vzorem | Porovnání pokynů

Zdroj

Formulář vydává Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Vzor formuláře v PDF