Žádost o úhradu poskytnuté náhrady mzdy (platu) při pracovním volnu souvisejícím s akcí pro děti a mládež

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Formulář umožnuje elektronické podání

Starší vzor

Žádost o úhradu poskytnuté náhrady mzdy (platu) při pracovním volnu souvisejícím s akcí pro děti a mládež


Změny oproti předchozímu vzoru:
Ve formuláři přibyly údaje v bodě D. kontaktní pracovník zaměstnavatele.

Porovnání s předchozím vzorem | Porovnání pokynů

Zdroj

Formulář vydává Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Vzor formuláře v PDF