Žádost o stavební povolení

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Formulář použije osoba při žádosti o stavební povolení.

Starší vzor

Žádost o stavební povolení


Změny oproti předchozímu vzoru:
Ve formuláři přibyl v části A bod VIII. a bod XII., v části B změna v bodě 1, 5 a 7.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit