Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu OSVČ

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu (dle § 14 odst. 5 zákona č. 589/1992 Sb.)

Formulář umožnuje elektronické podání

Starší vzor

Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu OSVČ pro placení záloh na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti


Změny oproti předchozímu vzoru:
Minimální změny.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)