Žádost o sdělení výše doplatku pojistného na důchodové pojištění

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Žádost o sdělení výše doplatku pojistného na důchodové pojišění podle zákona 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření. V souladu s ustanovením § 23 odst. 1 zákona 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření, je účastník důchodového spoření, který chce zaplatit doplatek pojistného na důchodové pojištění, povinen tuto žádost podat OSSZ, v jejímž územním obvodu má trvalý pobyt, do 30.června 2017. K žádostem podaným po uplynutí této lhůty se nepřihlíží. Žádost se považuje za podanou včas, byla-li v poslední den této lhůty poštovní zásilka obsahující žádost podána k přepravě.

Související formuláře

Zdroj

Formulář vydává Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Vzor formuláře v PDF