Žádost o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji

Chcete ušetřit 50% času při vyplňování formulářů?

Ano, chci o tom vědět víc

Informace o formuláři

Formulář použije osoba při žádosti o vydání cestovního pasu. UPOZORNĚNÍ: Při pořizování tohoto tiskopisu je nutné zachovat oboustranný barevný tisk na papír minimálně 80 g/m2

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo vnitra (MVČR)