Žádost o příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program může úřad práce poskytnout zaměstnavateli na základě s ním uzavřené dohody, pokud zaměstnavatel přechází na nový podnikatelský program a z tohoto důvodu nemůže zabezpečit pro své zaměstnance práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby. Příspěvek lze poskytovat na částečnou úhradu náhrady mzdy, která zaměstnancům přísluší podle pracovněprávních předpisů. Příspěvek lze poskytovat maximálně po dobu 6 měsíců. Měsíční příspěvek na jednoho zaměstnance může činit nejvýše polovinu minimální mzdy.

Starší vzor

Žádost o příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program


Změny oproti předchozímu vzoru:
V části H. se mění "Prohlášení zaměstnavatele". Nová část I. - žádost Úřadu práce, zda má/nemá zaměstnavatel zachyceny v evidenci daní daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném atd. Dále v části I. přibyl údaj "Seznam zdravotních pojišťoven, u kterých jsou pojištěni zaměstnanci zaměstnavatele."

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Vzor formuláře v PDF