Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Chráněné pracovní místo je pracovní místo zřízené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem práce.

Starší vzor

Žádost o příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením


Změny oproti předchozímu vzoru:
Ve formuláři přibyl v bodě G. Počet zaměstnanců se zdravotním postižením bod H. 1.2 V Případě, že zaměstnavatel využije možnosti uvedené v části I. bod I. Žádám aby ÚP sám zjistil, zda nemám zachyceny v evidenci daní daňové nedoplatky... změna v bodě J. a K.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Vzor formuláře v PDF