Žádost o uznání osobou zdravotně znevýhodněnou

Chcete ušetřit 50% času při vyplňování formulářů?

Ano, chci o tom vědět víc

Informace o formuláři

Formulář se použije, když je nutné požádat o příspěvek na živobytí.

Starší vzor

Žádost o příspěvek na živobytí


Změny oproti předchozímu vzoru:
V bodě A - vypuštěn údaj - Číslo pojištěnce. V bodě B - vypuštěn údaj - Pohlaví. V bodě C - vypuštěny údaje - Trvalý pobyt. V bodě D - vypuštěny údaje - Číslo pojištěnce a Pohlaví a přidána tabulka 6. V bodě E - vypuštěno - Číslo osoby uvedené v tabulce C a přidáno-Jméno, Příjmení a Rodné číslo ČR. Přibyl bod F. V bodě G přibyly údaje - Vlastník bank. účtu, Příjmení, Jméno.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)