Žádost o příspěvek na zajištění aktivity Práce na zkoušku v rámci nástroje společensky účelné pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Žádost o příspěvek na zajištění aktivity Práce na zkouškuvrámci nástroje společensky účelné pracovní místo vyhrazenépro uchazeče o zaměstnání podle §113 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,§26 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., ozaměstnanosti, veznění pozdějších předpisů

Starší vzor

Žádost SÚPM vyhrazené - Práce na zkoušku


Změny oproti předchozímu vzoru:
Přibyl seznam pojišťoven, jinak jen textové změny.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Vzor formuláře v PDF