Žádost o příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Úřad práce může na základě dohody se zaměstnavatelem poskytnout zaměstnavateli i příspěvek na částečnou úhradu provozních vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením. Výše tohoto příspěvku může činit maximálně čtyřnásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku na jednoho zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením, a maximálně šestinásobek výše uvedené průměrné mzdy na jednoho zaměstnance, který je osobou s těžším zdravotním postižením. Pro zjištění počtu zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením a osobami s těžším zdravotním postižením, je rozhodný jejich průměrný roční přepočtený počet.

Starší vzor

Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa


Změny oproti předchozímu vzoru:
Změny ve formuláři v bodě E. a bodě K. a další drobné změny v textu. Změny v příloze č. 1 a kompletně změněna Příloha č.2.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Vzor formuláře v PDF