Žádost o příspěvek na společensky účelná pracovní místa zřizovaná pro uchazeče o zaměstnání

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Formulář slouží příslušnému úřadu práce jako Příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání

Změny oproti předchozímu vzoru:
Přibyla část J. - žádost Úřadu práce, zda má/nemá žadatel zachyceny v evidenci daní daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném atd. Minimální změny. V příloze se údaj "KZAM" změnil na "CZ - ISCO".

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Vzor formuláře v PDF