Žádost o příspěvek na společensky účelná pracovní místa zřizovaná pro uchazeče o zaměstnání

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Formulář slouží příslušnému úřadu práce jako Příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání

Změny oproti předchozímu vzoru:
Přibyla část J. - žádost Úřadu práce, zda má/nemá žadatel zachyceny v evidenci daní daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném atd. Minimální změny. V příloze se údaj "KZAM" změnil na "CZ - ISCO".

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit