Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněné pracovní dílny

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Příspěvek může činit maximálně osminásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně dvanáctinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Chráněné pracovní místo musí být provozováno po dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě s ÚP. Vrácení tohoto příspěvku nemůže ÚP požadovat, pokud osoba přestane vykonávat samostatnou výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů.

Starší vzor

Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa osoby samostatné výdělečně činné


Změny oproti předchozímu vzoru:
Změnil se celkový vzhled formuláře.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Vzor formuláře v PDF