Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněné pracovní dílny

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Chráněná pracovní dílna je pracoviště zaměstnavatele, vymezené na základě dohody s úřadem práce a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Starší vzor

Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněné pracovní dílny


Změny oproti předchozímu vzoru:
Formulář byl rozšířen - o Fax - o Specifický symbol, Variabilní symbol a Název banky - o Charakteristiku chráněných pracovních míst

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Internet info

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit