Žádost o překlenovací příspěvek

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Překlenovací příspěvek může úřad práce na základě dohody poskytnout osobě samostatně výdělečně činné, která přestala být uchazečem o zaměstnání a které byl poskytnut příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa.

Starší vzor

Žádost o překlenovací příspěvek


Změny oproti předchozímu vzoru:
Přibyla část G. - žádost Úřadu práce, zda má/nemá žadatel zachyceny v evidenci daní daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném atd. Minimální změny.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Vzor formuláře v PDF