Žádost o překlenovací příspěvek

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Překlenovací příspěvek může úřad práce na základě dohody poskytnout osobě samostatně výdělečně činné, která přestala být uchazečem o zaměstnání a které byl poskytnut příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa.

Starší vzor

Žádost o překlenovací příspěvek


Změny oproti předchozímu vzoru:
Ve formuláři přibyl Titul před a Titu za a ubyl Telefon a Email.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Vzor formuláře v PDF