Žádost o pracovní rehabilitaci

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Pracovní rehabilitace je určena osobám se zdravotním postižením, tj. fyzickým osobám, které jsou uznány plně invalidní, částečně invalidní nebo zdravotně znevýhodněné.

Starší vzor

Žádost o pracovní rehabilitaci


Změny oproti předchozímu vzoru:
Z formuláře vypadla část, kdy se podpora při rekvalifikaci nebo jiná náhrada požadovala zasílat poštovní poukázkou na adresu/na účet u peněžního ústavu.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit