Žádost o povolení činnosti dítěte

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

O povolení rozhoduje úřad práce na základě písemné žádosti podané zákonným zástupcem dítěte nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte, do jejíž péče bylo dítě svěřeno rozhodnutím soudu.

Starší vzor

Žádost o povolení činnosti dítěte


Změny oproti předchozímu vzoru:
Minimální změny. V bodě A) přibyl údaj "Povinná školní docházka zahájena dne". V bodě H) se údaje spojily do jedné kolonky.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Vzor formuláře v PDF