Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům

Vzor 12

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Při ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění plátce daně u poplatníka nejdříve vypočtenou daň sníží o slevu na dani a takto vyčíslenou daň po slevě porovná s úhrnem záloh na daň po slevě (§ 38h odst. 3). Dále porovná daňový bonus s úhrnem již vyplacených měsíčních daňových bonusů. Jestliže je úhrn částek vyplacených na měsíčních daňových bonusech vyšší, než daňový bonus, sníží plátce daně o přeplacenou částku na daňovém bonusu vypočtenou částku přeplatku na dani po slevě. Jestliže je úhrn částek vyplacených na měsíčních daňových bonusech nižší, než daňový bonus, zvýší plátce daně o nevyplacenou částku na daňovém bonusu vypočtenou částku přeplatku na dani po slevě nebo sníží nevyplacenou částku na daňovém bonusu o vypočtenou částku nedoplatku na dani po slevě.

Formulář umožnuje elektronické podání

Starší vzor

Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům vz. 11


Změny oproti předchozímu vzoru:
Ve formuláři jsou změny v bodě b).

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Finanční správa Vzor formuláře v PDF