Žádost o pohřebné

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Touto dávkou se přispívá na náklady spojené s vypravením pohřbu. Na pohřebné má jednorázově nárok osoba, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Příjem rodiny se netestuje.

Starší vzor

Žádost o pohřebné


Změny oproti předchozímu vzoru:
V oddílu A. Žadatel, který vypravil pohřeb, přibyla pole. V oddílu E. Způsob výplaty dávky přibyla pole.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Vzor formuláře v PDF