Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství předkládají zaměstnanci svému zaměstnavateli, který ji předá příslušné okresní správě sociálního zabezpečení nebo jinému příslušnému orgánu nemocenského pojištění. Osoby dobrovolně nemocensky pojištěné předají tuto žádost příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Formulář umožnuje elektronické podání

Starší vzor

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče


Změny oproti předchozímu vzoru:
V bodě B. se rozdělil řádek na dva - "naposledy jsem vykonával/a samostatnou výdělečnou činnost dne" / "naposledy jsem vykonával/a zaměstnání dne".

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Vzor formuláře v PDF