Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Tiskopis vyplňuje žadatel o dávku - pečující osoba. Tiskopis slouží k uplatnění nároku na ošetřovné v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, které byly přijaty ve školním v roce 2020/2021. Pečující osoba předkládá tiskopis svému zaměstnavateli, který ho po doplnění příslušných údajů předá místně příslušné OSSZ

Formulář umožnuje elektronické podání

Starší vzor

Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení


Změny oproti předchozímu vzoru:
Na formuláři přibyla nová sekce, týkající se zařízení (školy), které dítě navštěvuje a část s informacemi o způsobu vrácení ošetřovného. V ostatních částech doplněny upřesňující údaje.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Vzor formuláře v PDF