Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči)

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Tuto žádost vyplňuje žadatel o dávku v případech, kdy dojde v průběhu ošetřování (péče) k vystřídání osob pečujících o dítě (jiného člena domácnosti). K žádosti o ošetřovné je nutné přiložit potvrzení o trvání potřeby ošetřování (péče). Pokud byla potřeba ošetřování ukončena, přiloží se originál nebo fotokopie IV. dílu Rozhodnutí o potřebě ošetřování (tj. rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování člena domácnosti). Potvrzení o trvání potřeby ošetřování vystaví ošetřující lékař, který rozhodnutí o potřebě ošetřování vydal.

Formulář umožnuje elektronické podání

Starší vzor

Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči)


Změny oproti předchozímu vzoru:
Minimální změny.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Vzor formuláře v PDF