Žádost o odstranění tvrdosti a prominutí, resp. snížení penále, pokuty - dědic

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Dědic uvede důvody, o které opírá svou žádost a ke kterým by mělo být při rozhodování přihlédnuto.

Změny oproti předchozímu vzoru:
Ve formuláři jsou minimální změny.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) Vzor formuláře v PDF