Žádost o dodatečné povolení stavby

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Formulář může podat vlastník dotčeného pozemku nebo stavby, popř. jiná osoba, která prokáže jiné právo k nemovitosti.

Starší vzor

Žádost o dodatečné povolení stavby


Změny oproti předchozímu vzoru:
Ve formuláři ubyl v části A. bod VII. Rozsah o vybavení stanoviště, IX. Provedení - dokončení stavby, XIV. K provedení stavby má být použit sousední pozemek (stavba). V části B. ubyl bod 4. a 7.

Porovnání s předchozím vzorem

Vzor formuláře v PDF