Žádost cizince o povolení k zaměstnání - o prodloužení povolení k zaměstnání, který je v obchodní korporaci

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Formulář slouží cizinci k žádosti o zaměstnání nebo k prodloužení zaměstnání na území ČR v případě obchodní korporace.

Starší vzor

Žádost cizince o povolení k zaměstnání - o prodloužení zaměstnání na území České republiky


Změny oproti předchozímu vzoru:

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit