Vyúčtování mzdových nákladů - VPP

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Formulář vyplňuje zaměstnavatel při měsíčním vyúčtování mzdových nákladů.

Starší vzor

Vyúčtování mzdových nákladů - VPP


Změny oproti předchozímu vzoru:
Ve formuláři jsou minimální změny.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit