Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů FO ze závislé činnosti

Vzor 27

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Formulář slouží poplatníkovy daně z příjmů fyzických osob, který ve zdaňovacím období, tj. v příslušném kalendářním roce, pobírá příjmy ze závislé činnosti nebo funkční požitky, uplatní pro účely výpočtu zálohy na daň za příslušný kalendářní měsíc a pro výpočet daně za zdaňovací období nárok na nezdanitelné částky ze základu daně a daňové zvýhodnění tím, že vyplní a podepíše prohlášení ke zdanění příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků, které předloží plátci při nástupu do zaměstnání.

Starší vzor

Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů FO ze závislé činnosti vz. 26


Změny oproti předchozímu vzoru:
Převážně textové změny.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Finanční správa Vzor formuláře v PDF