Výpis z evidence pro daňové účely vedené podle § 92a - příloha tabulka plnění

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Formulář slouží jako výpis z evidence pro daňové účely vedené podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty.

Formulář má jazykové varianty (anglicky / německy)

Zdroj

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit