Výkaz zisku a ztráty - účelové členění (platný od 1.1.2016)

Platný od 1.1.2016

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Formulář je souhrnný závěrečný účetní výkaz, který podává přehled o nákladech, výnosech a hospodářském výsledku za sledované účetní období, zpravidla za jeden rok.

Formulář má jazykové varianty (anglicky / německy / francouzsky)

Starší vzor

Výkaz zisku a ztráty - účelové členění (platný od 1.1.2011)


Změny oproti předchozímu vzoru:
Podstatné změny v celém formuláři.

Porovnání s předchozím vzorem

Vzor formuláře v PDF