Výkaz zisku a ztráty pro rozpočtové organizace

Platný od 1.4.2015

Chcete ušetřit 50% času při vyplňování formulářů?

Ano, chci o tom vědět víc

Informace o formuláři

Výkaz slouží k záznamu zisků a ztrát během určitého období, je určený pro rozpočtové organizace.

Formulář umožnuje elektronické podání

Starší vzor

Výkaz zisku a ztráty pro rozpočtové organizace (platný od 1.4.2014)


Změny oproti předchozímu vzoru:
Přibyl SÚ: N575, V675

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo financí (MFČR)