Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace (platný od 1.1.2016)

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Výkaz slouží k záznamu zisků a ztrát během určitého období, je určený pro nevýdělečné organizace.

Starší vzor

Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace


Změny oproti předchozímu vzoru:
Textové změny Přibyla část: náklady A.II., výnosy B.II. Ubyla část: výnosy B.II., B.III., B.IV.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit