Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Výkaz slouží k záznamu zisků a ztrát během určitého období, je určený pro nevýdělečné organizace.

Starší vzor

Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace


Změny oproti předchozímu vzoru:
Textové změny Přibyla část: náklady A.II., výnosy B.II. Ubyla část: výnosy B.II., B.III., B.IV.

Porovnání s předchozím vzorem

Vzor formuláře v PDF