Výkaz pro intrastat - Odeslání

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Výkazy pro Intrastat slouží k sestavení a tisku statistických výkazů o odeslaném zboží do EU.

Formulář umožnuje elektronické podání

Starší vzor

Výkaz pro intrastat - Odeslání


Změny oproti předchozímu vzoru:
Pouze drobné změny. Sloupce zůstaly obsahově stejné, změnila se pouze jejich pozice. Ve formuláři byl odstraněn sloupec kraj původ.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Celní správa

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit