Výkaz o majetku a závazcích

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Formulář slouží jako přehled o stavu majetku a závazků. Vyčísluje se jako konečný stav k 31.12.

Starší vzor

Výkaz o majetku a závazcích


Změny oproti předchozímu vzoru:
Změny položek v tabulce.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit