Výkaz o majetku a závazcích

Chcete ušetřit 50% času při vyplňování formulářů?

Ano, chci o tom vědět víc

Informace o formuláři

Formulář slouží jako přehled o stavu majetku a závazků. Vyčísluje se jako konečný stav k 31.12.

Starší vzor

Výkaz o majetku a závazcích


Změny oproti předchozímu vzoru:
Změny položek v tabulce.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj