Vyjádření obchodní společnosti – družstva

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Obchodní společnost nebo družstvo tímto dokumentem potvrzuje, že na území ČR pověří plněním běžných úkolů cizince.

Starší vzor

Vyjádření obchodní společnosti – družstva


Změny oproti předchozímu vzoru:
Minimální změny.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit