Vlastníci právnické osoby, která má skutečné místo vedení v ČR - příloha k Přihlášce k registraci pro právnické osoby

Vzor 3

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Příloha se použije ve zvláštním případě - uvedou se vlastníci právnické osoby, která má sídlo v zahraničí, ale skutečné místo vedení v ČR.

Formulář umožnuje elektronické podání

Starší vzor

Vlastníci právnické osoby, která má skutečné místo vedení v ČR - příloha k Přihlášce k registraci pro právnické osoby


Změny oproti předchozímu vzoru:
Ve formuláři jsou minimální změny.

Porovnání s předchozím vzorem | Porovnání pokynů

Související formuláře

Zdroj

Formulář vydává Finanční správa

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit